Thông tin chi tiết:
Lý Huy Lăng
Bảo vệ Lý Huy Lăng
Ngày tháng năm sinh 15/10/1985
Giới tính Nam
Học hàm, học vị 12/12
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Bảo vệ
Địa chỉ Kiết Lợi, Xã Lâm Kiết, Thạnh Trị, Sóc Trăng
Điện thoại 0363281200
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách