Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thương
Giáo viên dạy lớp Trần Thị Thương
Ngày tháng năm sinh 20/12/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Ấp Kiết Lợi, Xã Lâm Kiết, Thạnh Trị, Sóc Trăng
Điện thoại 0869909400
Email thuonglk1984@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách