Thông tin chi tiết:
Thạch Thị Chanh Thi
Tổ trưởng tổ khối 2 Thạch Thị Chanh Thi
Ngày tháng năm sinh 22/05/1987
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Lâm Tân, Thạnh Trị, Sóc Trăng
Điện thoại 0339220331
Email liemth123@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách