Thông tin chi tiết:
Sơn Thị Ngọc Thái
Giáo viên dạy lớp Sơn Thị Ngọc Thái
Ngày tháng năm sinh 25/09/1989
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Mỹ Tú
Điện thoại 0348415285
Email ngocthai744@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách