Thông tin chi tiết:
Lý Thị Cẩm Liên
Tổ trưởng tổ khối 5 Lý Thị Cẩm Liên
Ngày tháng năm sinh 18/12/1988
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Rạch Sên, xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyện, Sóc Trăng
Điện thoại 0974754917
Email lythicamlien88@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách