Thông tin chi tiết:
Lâm Thị Thanh Xuân
Tổ trưởng tổ khối 4 Lâm Thị Thanh Xuân
Ngày tháng năm sinh 09/09/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Ấp Khu II, xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyện, Sóc Trăng
Điện thoại 0376980225
Email thanhxuanlamlk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách