Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Hồng Tươi
Giáo viên chủ nhiệm Huỳnh Thị Hồng Tươi
Ngày tháng năm sinh 09/02/1992
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Sóc Bưng, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Điện thoại 0372479016
Email huynhtuoilk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách