Thông tin chi tiết:
Danh Thị Thay Ly
Giáo viên dạy lớp Danh Thị Thay Ly
Ngày tháng năm sinh 30/10/1978
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Đại Tâm. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Điện thoại 0367539588
Email danhthithaylifc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách