Thông tin chi tiết:
Danh Đa Ni
Giáo viên dạy lớp Danh Đa Ni
Ngày tháng năm sinh 22/01/1981
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân tiểu học
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Đại Tâm. Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
Điện thoại 0398502881
Email thayni1981@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách