• Lâm Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiễu học
  • Điện thoại:
   0399872300
  • Email:
   lamtien300@gmail.com
 • Lưu Hồng Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tiểu học
  • Điện thoại:
   0919616034
  • Email:
   th.lamkiet.tt@soctrang.edu.vn